קדושה וגבולות 8: שערותיו של שמשון הגיבור

איתן אברמוביץ • טו טבת תשע"ז

המשך העיון בתפיסתו של ר’ צדוק לגבי קדושת ישראל בספרו ‘ישראל קדושים’: על ההתחדשות שבעקבות פריצת הגבול, דמותו של שמשון ומלחמת עמלק.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435