קדושה וגבולות 9: מגדל פורח באוויר חלק א

איתן אברמוביץ • כא טבת תשע"ז

עיון בחלק הראשון של התורה בספר מחשבות חרוץ יב, על היחס בין שורות הכתב לפריצתן, ובין התורה שבכתב לתורה שבעל פה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435