קוצק 4: אני ואתה – המשך

הרב אלחנן ניר • כ"ז אדר א' תשע"ט

המשך השיעור הקודם – האם המפגש עם הקדושה עובר דרך המפגש עם ה’אתה’ והזולת או דווקא דרך העמקה וגילוי ה’אני’? עיון בדברי הרב שג”ר על הרבי מקוצק ולימוד במשל הקוצקאי על התיש הקדוש

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435