קין והבל 16: קין ותורת משיח

הרב אלחנן ניר • כב אדר תשע"ז

הבל מייצג את תורת משה ואילו קין את התורה העתידית. עיון בדברי האר"י והשל"ה ומפגש עם דמויות קייניות לאורך ההיסטוריה התנ"כית תוך ניסיון לאפיין אותן