לטפס קיר חלק

ד"ר זוהר מאור • תשע"ד

שיעור 8 – השפעתן של תפיסות קבליות על ההלכה – ניצן גאלדור

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435