קריאה בספר יחזקאל 4: יום אחד הוא עוד ידבר

הרב אלחנן ניר • כד חשוון תשע"ח

עיון בספר יחזקאל פרקים ג-ד.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435