קריאה בספר ירמיהו: גלות ונחמה

הרב אלחנן ניר • כה סיוון תשע"ז

עיון בהקשרן של נבואות ירמיהו על בני אפרים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435