קריאה בספר מלכים ב׳ [פרק י’ז – האור בקצה המנהרה: חזקיהו]

אלחנן ניר • י״ז טבת תשע״ז

האור בקצה המנהרה: חזקיהו

בכל פינה בירושלים אין קבצן או פקח המחלק דו”ח – אלא –  יש מזבח.
פירוק המרכז הפולחני האחד יצרה יצירת כח דתי מוחלש. חיזקיהו מחזיר את עבודת השם אל המקור. פותח את ערי בית השם שסגר אביו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435