קריאה בספר מלכים ב: תפיסתו הרוחנית של רבשקה

הרב אלחנן ניר • י שבט תשע"ז

פרק יח – עיון בנאומו של רבשקה, שרו של סנחריב, בזמן המצור על ירושלים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435