קריאה בספר מלכים: המלחמה בבן הדד

הרב אלחנן ניר • טו בשבט תשע"ו

דיברנו על מלחמת ארם בישראל על הפרושים השונים ל”מחמד עיניך” ועל ניצחון אחאב.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435