קריאה בספר מלכים: המצור על שומרון

הרב אלחנן ניר • כ"א סיוון תשע"ו

עיון בספר מלכים ב פרק ו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435