קריאה בספר מלכים – מחלת אביה בן ירבעם

הרב אלחנן ניר • תשע''ה

קריאה בספר מלכים א, ממחלת אביה בן ירבעם וממנה למחלות בבית המלכים – אחזיה, בן הדד וחזקיה ולזיקתם אל הנביא

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435