קריאות תלמודיות – הרב קוק

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ה

קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 7 – הרב קוק.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435