קריאות תלמודיות – שיטת רבדים

הרב אורי ליפשיץ • תשע''ה

קריאות תלמודיות – גישות מחקריות ורבניות ללימוד גמרא, שיעור 10 – שיטת רבדים

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435