קריאת מגילה ותענית אסתר

הרב אורי ליפשיץ • י"ב אדר ב' תשע"ט

שיעור בסוגיות פורים: קריאת מגילה בלילה וביום ומבעוד יום, ותענית אסתר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435