קשרים

צבי ויינגרטן • 

המעבר החד שמנתק אותנו ממכירת יוסף ותוצאותיו לסיפורו של יהודה וחוזר חלילה הוא לכל הפחות תמוה – לא כך מתנתקים מסיפור כל כך מרכזי. שיח לשבת וישב.