קשרים

צבי ויינגרטן • 

המעבר החד שמנתק אותנו ממכירת יוסף ותוצאותיו לסיפורו של יהודה וחוזר חלילה הוא לכל הפחות תמוה – לא כך מתנתקים מסיפור כל כך מרכזי. שיח לשבת וישב.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435