ראשית החסידות 5: החיפוש אחר האותנטיות

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ז

המשך העיון ביסודות החסידות – מקומה של האותנטיות בחידושה של החסידות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435