ראשית החסידות 1: הבעש”ט והיער

הרב אלחנן ניר • אלול תשע"ו

פתיחה לסדרת שיעורים על הדורות הראשונים של החסידות. מבט ראשון על הייחוד בדמותו של הבעש”ט דרך זיקתו אל היער.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435