ראשית החסידות 7: הבעל שם טוב והשבתאות חלק ב

הרב אלחנן ניר • חשוון תשע"ו

המשך העיסוק ביחסו של הבעל שם טוב לתנועה השבתאית.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435