ראשית החסידות 6: דמותו של המגיד ממזריטש

הרב אלחנן ניר • אדר תשע"ז

לאחר העיון בדמותו של מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב, עוברים לדמותו של תלמידו הגדול – ר’ דוב בער ממזריטש.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435