ראשית קריאה: 9 – סיכום הסדרה

איתן אברמוביץ • 20.12.2020

סיכום של השיטות שהוצגו בסדרה ודיבורים על יישומים שונים שלהם.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435