רחל ולאה 10

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

המשך סדרת השיעורים בפנימיות. הקדמה, ה’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435