רחל ולאה 9

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור סיום- כ”ט תמוז

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435