רחל ולאה 17

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 17- א' כסלו.