רחל ולאה 17

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 17- א’ כסלו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435