רחל ולאה 15

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

ט”ז חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435