רחל ולאה 14

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

ט’ חשוון

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435