רחל ולאה 13

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

כוונות לראש השנה, כ”ו אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435