רחל ולאה 12 חלק ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

י”ט אלול, חלק שני.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435