רחמנות

צבי ויינגרטן • תשע"ב

המדרש על ההפטרה מזמין אותנו לדיון על רחמנות ונחמה, מהם ומה הם מלמדים על הקשר בין הקב”ה ועם ישראל. שיח לשבת שופטים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435