ר”ן והרמב”ם

זוהר מאור • תש"ע

שיעור חמישי בזמן חורף. סוף נושא הנס והטבע, ותחילת נושא הדמיון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435