ר”ן ורמב”ם

זוהר מאור • תש"ע

על גישת הרמב”ם לנס ולטבע,מו”נ ב’, כ”ז-כ”ט. שיעור שני בזמן חורף.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435