ר’ צדוק לימים הנוראים 2

איתן אברמוביץ • תשע"ד

לימוד דרשה על קול השופר כצעקת הלב ועל חיפוש המשענת הפנימית לתשובה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435