ר’ צדוק לימים הנוראים 1

איתן אברמוביץ • תשע"ג

על המועקה ובעיית הכנות בימים הנוראים. לימוד בדרשה של הרב שג”ר ובפירוש של ר’ צדוק לביטוי “בשופר אפתנו”.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435