ר’ צדוק לימים הנוראים 4

איתן אברמוביץ • תשע"ד

עיון בשתי דרשות, על התשובה המשיחית ועל הוידוי כהתרסה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435