רקוויאם לדור המדבר

גדי פישר • תשס"ז

על המעבר הקליל עד אימה מדור המדבר לדור הכניסה לארץ, ועל תכונותיו של כל אחד מהם.שיח לשבת פרשת פינחס.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435