ר’ נחמן והרמב”ם

זוהר מאור • תש"ע

שיעור 16 – ראשון בזמן קיץ.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435