שארות וקורבה

הרב נעם סמט • ה אדר א תשע"ו

שיעור חמישי בלימוד פרק ‘יש נוחלין’: המשך העיון בדרשת ‘שארו – זה האב’, המנגנון והתודעה של דרשה זו והיחס בין השארות והקורבה בתוכה.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435