שורשים וקרקע, על המקום כמכונן זהות

הרב יאיר דרייפוס • תשע''ה

שיחה ודיון סביב שאלת המקום ומשמעותו בחיינו. על שורשים וקרקע, עבר ועתיד

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435