שיחה ליום הזיכרון

מר אלי מזרחי • תשע"ב

שיחה מפי מר אלי מזרחי לכבוד יום הזיכרון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435