שיחה ליל יום העצמאות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ד

דיבורים על שולחן סעודת ליל יום העצמאות

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435