שיחה לפרשת בהר

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ח אייר

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435