שיחה לפרשת בחוקותי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כה’ אייר.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435