שיחה לפרשת ויחי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

ט’ טבת.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435