שיחה לפרשת וישב

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ג

דיבורים לקראת חנוכה. כ”ב כסלו.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435