שיחה לפרשת כי תצא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

ט’ אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435