שיחה לפרשת נשא

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

שיחה בנושא היחס ל’שעורות הראש’.י’ סיוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435