שיחה לפרשת פנחס

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

יב תמוז.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435