שיחה לפרשת פקודי

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א

שיחה לשבת שקלים, מברכים ראש חודש אדר ב.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435