שיחה לפרשת שמות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"א
ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435