שיחה לפרשת תולדות

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

כז’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435